Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti dopravního plánování v České republice i v zahraničí nás inspirovaly k tomu vytvořit souhrnnou publikaci, která by představila tento obor v souladu s naší praxí, naší filosofií a našimi zkušenostmi, a také v souladu s reálnými úkoly, které daná  disciplína u nás i v zahraničí aktuálně řeší.

V rámci komplexního pojetí této disciplíny vymezujeme specifickou oblast plánování dopravních soustav velkých městských aglomerací. Zaměřujeme se nicméně na ucelené spektrum veřejné i individuální osobní dopravy, problematiku systému MHD, příměstské dopravy, komunikační sítě, ale i například letecké dopravy, která život ve městech výrazně obohacuje a ovlivňuje.

Specifickým pojetím našeho chápání dopravní soustavy je její systémové pojetí, propojení se zákonitostmi rozvoje území, multi-modalitou, organizační pluralitou, funkční integritou a investiční a provozní ekonomikou. Dříve se prosazovalo převážně inženýrské pojetí dopravního plánování (dodnes jsou publikace v tomto oboru převážně technického charakteru), dnes se však tato disciplína více oborově diverzifikovala, čímž se stává složitější, ale také účinnější a smysluplnější.

_______________________________________________________________________


Vytvořit skutečně souhrnnou publikaci bude trvat několik let. Proto jsme se rozhodli presentovat postupně jednotlivé hotové součásti publikace tak, jak budou postupně vznikat. Celková struktura publikace je naplánována do následujících částí:

1. Dopravní soustava městských aglomerací
2. Územní a dopravní plánování
3. Dopravní analýzy a prognózy
4. Plánování rozvoje dopravní soustavy
5. Financování dopravní soustavy
6. Institucionální organizace dopravní soustavy

Definice (v nedokončeném stavu)
Literatura

_______________________________________________________________________


První část je popisem dopravní soustavy městských aglomerací jako takovým. Kromě  komplexního popisu jsou popisovány jednotlivé druhy dopravy a ty jsou následně vzájemně porovnávány, aby bylo zřejmé, že optimální volbou není výběr nějakého konkrétního technického a technologického řešení dopravní obsluhy území, ale namíchání mixu různých druhů do jednotného systému integrované dopravy tak, aby v souhrnu zajišťovala vysokou funkčnost, kvalitu a také efektivitu.

Struktura úvodní části publikace (Dopravní soustava městských aglomerací) je následující:

1. Úvod: Základní pojmy
2. Územní soustava městských aglomerací
3. Struktura dopravních soustav velkých městských aglomerací:
4. Technické prostředky dopravních soustav
5. Organizační struktura dopravních soustav
6. Plánovaný rozvoj dopravních soustav
7. Závěr: Současné problémy funkce a rozvoje dopravních soustav velkých městských aglomerací

_______________________________________________________________________


V části věnované technickým prostředkům dopravy jsou odděleně popisovány tyto systémy MHD:


1. Úvod: Technické prostředky dopravy městských aglomerací
2. Autobus a autobusová doprava
3. Trolejbus a trolejbusová doprava
4. Tramvaj a tramvajová doprava
5. Metro
6. Železnice a železniční doprava
7. Letiště a letecká doprava
8. Přístavy a vodní doprava (v nedokončeném stavu)
9. Nekonvenční doprava
10. Pěší doprava
11. Cyklistické stezky a cyklistická doprava (v nedokončeném stavu)
12. Integrované dopravní systémy a kombinovaná doprava

_______________________________________________________________________


Text je doprovázen výhradně originálními fotografiemi a originálními výkresy.

Hotové části těchto textů jsou již dostupné na internetu.

Budeme rádi, pokud se s nimi seznámíte a pokud nám zašlete kritické komentáře, které rádi zapracujeme do dalších verzí tohoto textu.

_______________________________________________________________________

Další informace na: info@olbron.cz