NAŠE PRODUKTYProduktová politika naší společnosti

je zaměřená na ucelená modulově konstruovaná řešení, odpovídajícím reálným potřebám a možnostem klientů a veřejnosti

Naše společnost nabízí komplexní řešení projektů a doprovází je od jejich prvopočátku až do konce. Při řešení dílčích kroků nicméně využívá unifikované postupy a nástroje, vytvořené a ověřené řadou předchozích projektů. Takto se nám daří dosahovat profesionálních výsledků i v poměrně krátkém čase a také výrazně naší práci zefektivnit a zlevnit.


Naše činnost je řízena reálnými potřebami a možnostmi našich klientů

Naše společnost předkládá svým klientům ucelená smysluplná řešení jejich problémů a potřeb. Nabídka našich produktů je zaměřena na dosažení maximálně účelného, efektivního a dlouhodobě udržitelného řešení, řešení v optimální míře odpovídajícího reálným potřebám, respektujícího reálné možnosti klienta a také specifické podmínky, v němž má být implementováno.

Naše filosofie vychází z poznatku, že není postačující navrhnout konečné řešení, jakkoliv technicky vyspělé a propracované. Důležité je toto řešení prosadit a uskutečnit.


Individuální potřeby klientů v podmínkách obecných trendů

Potřeby našich klientů a podmínky, ve kterých tyto potřeby řeší, jsou velmi různorodé a vyžadují individuální a flexibilní přístup. Přesto mají tyto potřeby a jejich řešení napříč jednotlivým regionům, projektům i přístupům mnoho společného.

Naším cílem je nejen pochopení individuálních cílů a potřeb našich klientů, ale zejména společných jednotících trendů v nich. To nám umožňuje nacházet universální a proto individuálně efektivní řešení.

Námi nabízené produkty vychází z těchto principů, jsou modulově strukturovány s tím, že konečná řešení jsou dostatečně individuální a flexibilní. Tento přístup umožňuje vysokou efektivitu a profesionalitu naší práce, její rychlost a spolehlivost.

Komplexní řešení a dílčí moduly

Ve svých nabídkách dáváme přednost komplexnímu řešení problémů, přestože chápeme, že naši klienti zpravidla z různých důvodů nemohou tato řešení jako jeden celek objednávat. Proto členíme naše komplexní řešení do dílčích ucelených, izolovaně smysluplných, ale také vzájemně navazujících modulů.

Modularizace naší práce nám umožňuje její profesionalizaci. Pro každý modul hledáme optimální procesy, nástroje a také lidi, kteří v daném oboru patří k těm nejlepším. Jednotlivé moduly nabízíme v rámci ucelené dodavatelské linky komplexního řešení nebo i samostatně podle konkrétní poptávky našich klientů.


Komplexní dodávka a subdodávky

Naší konkurenční výhodou je komplexní znalost problémů a způsobů jejich řešení. Velkou část práce realizujeme vlastními silami. Přesto značnou část práce realizujeme dodavatelsky prostřednictvím našich ověřených subdodavatelů-vycházeje ze zlatého pravidla: "jen to nejlepší dělá to nejlepší" ("only the best does the best").
© Olbron Invent s.r.o.
RIZIKOVÁ ANALÝZA
FINANČNÍ MODELY
STUDIE PROVEDITELNOSTI
PPP PORADENSTVÍ
VÝKONOVÉ UKAZATELE
PODNIKATELSKÉ PLÁNY
O NÁS: